UDIC Westlake gây chú ý trên thị trường với thiết kế tối ưu